Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 11-03-2020. Artikel 1. Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Ilia ten Böhmer: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Ampèrestraat 57, 3553 CK, Utrecht. Opdrachtgever: de wederpartij van Ilia […]

Continue reading